Tom Pierwszy

Michaś Winnicki "Scholik"

Z przedmowy Prof. Modrzewia:


(...) Jest to dzieło wyjątkowe w swojej dążności do przekazania metatreści sublimacji nadtematów tła poprzez prostotę, skądinąd zabawnej, historii. Egzegezie tego dzieła poświęciłem swoją prace habilitacyjną „Winnicki odczytany” do którego to dzieła odsyłam wszystkich zainteresowanych teoretycznoliterackimi studiami złożoności pisarskiego świata Winnickiego. Jest to dzieło wczesne w twórczości Autora – widzimy jak twórca zmaga się jeszcze z nakazami gustów warstw burżuazyjnych – miejscami wybujała akcja przesłania nam ideologiczne zalety tego dzieła. (...)(...)

Fragment dzieła:


(...) Błękitna, ekstrawagancka Skoda Rapid podjechała do zaparkowanego przy krawężniku Poloneza 1600. Z okna kierowcy wychylił się Kapitan Scholik.
- I co, Bombelstein? – spytał teatralnym szeptem, słyszalnym nawet 16 pięter wyżej - Co zaobserwowaliście?
- Mo więfie – mruknął grubawy aspirant Bombelstein z buzią wypełnionym bułką z serkiem scholanderkiem - Fi Farmafi to shą okhropnie zfemoralizofani jafyś! (...)

CZYTAJ ONLINE

Open publication - Free publishing - More michas

POBIERZ


Plik w formacie PDF