Tom Drugi

Piotr II Grzegorz "Dzieła Zebrane"

Z przedmowy Prof. Modrzewia:


(...) Niektóre wiersze z niniejszego zbioru (Krystyna Buchner) powstawały przez pięć lat! Świadczy to o olbrzymiej wytrwałości pisarskiej i dojrzałości. Jako przykład doskonałego pióra przytaczamy jedną z wypowiedzi publicznych Piotra II Grzegorza (Przypowieść o wielkim sercu diuka Kowalczykowskiego), jako przykład perfekcyjnego opanowania języka i nieszablonowej fantazji Autora.(...)

Fragment dzieła:


(...) Przedwojenna Sarmacja pełna była: anarchistów, adwokatów, akwizytorów, arystokratów, buchalterów, burżujów, cyklistów, chłopów-rojalistów, drobnych rzemieślników, ekonomów, finansistów, graczy giełdowych, hazardzistów, inteligentów, imperialistów, junkrów, kapitalistów, księży, liberałów, łososiożerców, magistrów, monarchistów, masonów, ministrów, ministantów, neokonserwatystów, notariuszy, obszarników, oportunistów, prywatnych przedsiębiorców, profesorów, rabinów, rentierów, rewizjonistów, specjalistów od marketingu, sobiepanów, szlachty, turystów, ultrakatolików, utracjuszy, windykatorów, znachorów, żurnalistów... słowem pełna była wszelkiego najbardziej reakcyjnego elementu antyludowego. (...)

CZYTAJ ONLINE

Open publication - Free publishing - More jutrzenka

POBIERZ


Plik w formacie PDF